Linkene
Boken vår kan bestilles via alle bokhandlere, ved å oppgi kode:  ISBN 978-82-7935-346-1

Boken vår kan bestilles via alle bokhandlere, ved å oppgi koden:


ISBN 978-82-7935-346-1

(Eller ved å klikke på bildet)Ønskes det kurs, så ta gjerne uforpliktende kontakt på mail.

APP: Haptics pocket edition
Finnes både i App Store og i Google Play Store.


Eller følg oss og slå av en prat på vår Facebookgruppe: 


Hapti-Co

NYTTIGE LINKER

Andebu Døvblindesenter

Rådgivning og veiledning for personer med døvblindhet.


Blindeforbundet

Blinde og svaksyntes interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Vårt overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper med funksjonsnedsettelser.


Conrad Svendsen Senter

Bo-, helse- og omsorgstjenester til døvblinde og døve med særlige behov. Hjemmebase i Oslo og Trondheim.


Norges Døveforbund

NDF er en partipolitisk og religiøst nøytral interesseorganisasjon. Målet er å oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet.


Norges Døveforbunds Ungdom

En seksjon under Norges Døveforbund (NDF), som  skal se til at det blir arrangert ulike tilbud til barn og unge i form av leir, konkurranser, seminar og kurs. Samt arbeide med interessepolitiske spørsmål, som skole-, studie- og tolkespørsmål, samt rettigheter innenfor fritid- og arbeidsliv.


Nasjonal Kompetansetjeneste for Døvblinde

En del av spesialisthelsetjenesten i Norge. Besående av fire sentre med regionale oppgaver, to med landsdekkende oppgaver og en koordinerende enhet. Alle tilknyttet Helse Nord RHF, og samarbeider med kommunale og fylkeskommunale aktører, som en del av et helhetlig og tverrfaglig tilbud.


Eikholt

Har siden 1980 tilbudt ulike tjenester og tilbud til personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet, pårørende og fagpersoner/tjenesteapparatet.


Foreldreforeningen for Døvblinde

En landsomfattende organisasjon som representerer (per 2018) ca 40 familier med døvblindfødte i ulik alder.


Foreningen Norges Døvblinde

Døvblinde og syns- og hørselshemmedes organisasjon.Helen Keller

Amerikansk Nasjonalt Senter for Døvblinde Ungdommer og Voksne (siden er på Engelsk)


Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde

Arbeider for rettigheter, for at alle skal kunne delta i samfunnet på lik linje og for å skape gode sosiale miljøer og aktiviteter.


Nordic Welfare

Skaper møteplasser, bygger nettverk, formidler kunnskap og erfaringer til samfunnets beslutningstakere – samt fungerer som brobygger mellom forskning og praksis.


Rycon

Gir arbeid til døve, hørselshemmede og døvblinde i Oslo-området, i samarbeid med NAV. Snakker tegnspråk.


Sansetap

En offentlig nettportal med informasjon om syn, hørsel og kombinerte sansetap. Fokus på mestring og muligheter for mennesker i alle aldre.


Signo

En diakonal, ideell stiftelse innen Den norske kirke, som gir skole, arbeid, helse- og omsorgstjenester til døve, hørselshemmede og døvblinde.


Statped

Statped og Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde samarbeider om å tilby veiledning, rådgivning, utredning og kurs.