Historien
Boken vår kan bestilles via alle bokhandlere, ved å oppgi kode:  ISBN 978-82-7935-346-1

Boken vår kan bestilles via alle bokhandlere, ved å oppgi koden:


ISBN 978-82-7935-346-1

(Eller ved å klikke på bildet)

APP: Haptics pocket edition
Finnes både i App Store og i Google Play Store.


Ønskes det kurs, så ta gjerne uforpliktende kontakt på mail.


Eller følg oss og slå av en prat på vår Facebookgruppe: 


Hapti-Co

HISTORIEN BAK HAPTI-CO

Hapti-Co ble opprettet høsten 2008, og består av offentlig godkjente tolker for døve og døvblinde.

Vår bakgrunn er knyttet til den døvblinde pioneren, Trine Næss.


Hvem var Trine?


Trine Næss ble født i 1971 med kombinert syns- og hørselshemming. Hun var utdannet spesialpedagog og hadde tillegg en språkinteresse. Da hun mistet mer og mer av syn og hørsel innså hun hvilke begrensninger døvblinde sto ovenfor når det kom til å kommunisere med andre. Den evige optimisten i henne gjorde at hun ikke fokuserte på det at hun kom til å miste: synet og hørselen, men heller på hva hun kunne gjøre for å ikke miste kommunikasjonen.


Det var der det begynte. Snart var hun i gang med undersøkelser om døvblind kommunikasjon, gjennom samtale med andre som var syns- og hørselshemmede. Gjennom videoregistrering og egen praksis, kartla hun hvordan døvblinde selv benyttet teknikker for å kompensere og kommunisere. Til hennes store glede så hun at noen rammer begynte å tre frem.


Trine møte Russ Palmer i 1991, de delte interessen og lidenskapen for faget og et samarbeid blomstret frem. Senere møtte Russ livspartneren sin, Riitta Lahtinen, finsk tegnspråktolk, mobilitetsinstruktør. Hun tok en PhD i sosial-haptisk kommunikasjo i 2008.   

Russ Palmer, selv døvblind, er utdannet musikkterapeut.


Trine Næss satte igang arbeidet med å "fange omgivelsene". Hun ønsket å utvikle en felles plattform, med et fast system som tilrettela for en felles forståelse for brukerne. Teknikken hadde vist seg som et viktig hjelpemiddel i hennes eget liv, og ildsjelen i henne ønsket at så mange som mulig skulle nyte godt av dem. Hun gjorde en formidabel innsats både inn- og utland for å spre kunnskapen om Haptisk Kommunikasjon.


Hapti-Co ble opprettet etter at Trine Næss dessverre gikk bort våren 2008. Hennes ektefelle spurte oss om å videreføre Trine sitt arbeid, som også var Trines eget ønske.


Etter å ha arvet Trines arbeid og fortsatte Hapti-Co hennes jobb videre i samarbeid med LSHDB. Hapti-Co fikk støtte fra Extrastiftelsen i 2011 til å virkeliggjøre Trine sin drøm med å samle alle de grunnleggende signalene til en bok. Boken er konstruert som et oppslagsverk, med utgangspunkt i allerede eksisterende mønstre som døvblinde har utviklet og bruker. Disse har blitt samkjørt og organisert til en felles plattform, slik at andre som ikke kjenner til systemet har et materiale å starte med.


Boken er oversatt til engelsk i samarbeid med Helen Keller instituttet i New York. Den kan kjøpes i elektronisk versjon enten via Amazon eller via iBooks. Papirversjonen fås ved å ta direkte kontakt med helenkeller.org/hknc.